• Varde – Esbjerg – Ølgod
Bolig Syd Vest

Boligsociale tiltag og tilbud

I Bolig Syd Vest har vi en boligsociale medarbejder. Han støtter op om det gode naboskab og tilbyder beboere med et særligt behov rådgivning og støtte til eksempel økonomi, sundhed/sygdom, ensomhed, kriminalitet, misbrug, psykiske udfordringer og meget andet. 

Kontakt Kent på 23990088 eller ka@boligsydvest.dk

Det boligsociale er for dig

Vi vil skabe bedre vilkår for dig både fysisk og socialt.

Her på siden kan du læse lidt om vores indsatsområder

Din tryghed og trivsel

Det er vigtigt, at du trives og er tryg, som lejer hos Bolig Syd Vest.

Derfor vil vi gerne:

 • Mindske problemer i nabolaget
 • Tage hånd om hærværk
 • Være synlige i boligområderne
 • Være opmærksomme og hjælpe nabolag, hvor beboere er utrygge
 • Fremme positive fællesskaber
 • Forebygge ensomhed

Det lykkes vi med gennem:

 • Samtaler med dig og de andre beboere
 • At opsøge de nabolag, der har udfordringer
 • Samarbejde med skole, socialforvaltning, SSP og politi osv.
 • At skabe indsatser, der forhindrer kriminalitet
 • 
At skabe bro mellem dig og foreningstilbud, kommunale væresteder osv.
 • At skabe fællesskaber (gåture, fællesspisning, foredrag osv.) sammen med dig og de andre 
beboer

 

Hvad vi allerede har gjort for din tryghed og trivsel

Vi har f.eks ansat to boligsociale medarbejdere, Kent og Maria. De har allerede gjort en stor forskel for flere af beboerne hos os i Bolig Syd Vest. Prøv og læs med:

Udtagelse fra anonym beboer hos Bolig Syd Vest
Lige pludselig dukkede Kent op. Han havde fået at vide, at forsyningen havde lukket for vandet i min lejlighed. Derudover havde jeg fået et par rykkere fra el-selskabet, og jeg havde også ubetalt husleje. Ja, man kan vel godt sige, at tingene var vokset mig over hovedet. Kent kontaktede min rådgiver på kommunen, og sammen tog vi til møde med rådgiveren, hvor vi fandt en løsning. Jeg fik lagt et budget, så jeg forsat kan blive i min lejlighed. Kent kigger forbi mig med jævne mellemrum, siger hej og hører, hvordan det går. 
Jeg er i øjeblikket ved tage tilløb til at blive udredt for voksen ADHD, og det støtter Kent mig i.

Forbyggelse af ensomhed og isolation

Formål :

 • Mindske ensomhed og isolation 
 • Øge livskvalitet og  den mentale sundhed 
 • Arbejde for at alle har mulighed for at indgå i et fællesskab

Hvordan:

 • Opsøgende besøg i beboernes hjem 
 • Brobygning til andre relevante personer/instanser som ex. Læge, kommune, psykiatri
 • Øje livskvalitet hos de berørte 
 • Facilitere fællesskabers skabende, aktiviteter, som ex.  gåture, fællesspisning.
HVAD HAR VI ALLERDE GJORT:

Forbyggelse af ensomhed og isolation

Der er søsat et projekt hvor der opfordres til at beboer skaber fællesskaber, du er måske allerde støt på dette postkort 

Forebyggelse af udsættelser

Det er vigtigt, at du har muligheder for fællesskab, som lejer hos Bolig Syd Vest.

Derfor vil vi gerne:

 • Hjælpe dig med at mindske ensomhed og isolation
 • Øge din livskvalitet og din mentale sundhed
 • Arbejde for at alle beboere har mulighed for
  at indgå i et fællesskab

Det lykkes vi med ved:

 • At række ud til dig og høre, om du har lyst til
  at få besøg
 • At skabe bro mellem dig og foreningstilbud,
  kommunale væresteder, læge, psykiatri osv. 
 • At hjælpe med at øge din livskvalitet
 • At skabe fællesskaber (gåture, fællesspisning, foredrag osv.) sammen med dig og de andre beboer

 

Hvad vi allerede har gjort for Forebyggelse af udsættelser?

Vores boligsociale medarbeder er bl.a. med til at forebygge udsættelser.
Prøv og læs hvad sådan en profil kan hjælpe en beboer med:

Anonym beboer hos Bolig Syd Vest
Jeg fik kontakt til Kent, den boligsociale medarbejder fra Bolig Syd Vest, fordi, min ekskæreste og jeg gik fra hinanden, og jeg blev smidt på gaden. I den periode boede jeg i et telt eller sov hos venner. En dag talte jeg med en beboerformand i boligforeningen, der foreslog, at jeg skulle kontakte Kent. Måske han kunne hjælpe mig? Det var en periode i mit liv, hvor jeg havde svært ved at overskue det at finde et sted at bo. Jeg var fyldt afsavn til mine børn, og samtidig fyldte bruddet med min kæreste rigtig meget. Kent gav mig en hjælpnede hånd, og sammen gik vi op på kommunen. Her fik jeg et boligindskudslån, så jeg igen kunne få et sted at bo. Vi var også afsted sammen til et visitationsmøde hos kommunen, hvor jeg fik tildelt en kontaktperson. Jeg havde også tabt mig en del, så Kent tog med mig til lægen, og jeg fik tjekket mit helbred. 
Selv om jeg stadigvæk savner mine børn, så har jeg det bedre nu. Jeg er igen i praktik og har en dejlig lejlighed.

Opbygge kendskab 
og gode relationer

Gode venner er vigtige, og derfor vil vi alliere os med nogle af de absolut bedste.

Derfor vil vi gerne:

 • Få kendskab til de samarbejdspartnere, som er
  relevante i forhold til at støtte op om Bolig Syd Vests beboeres behov. 
 • Forkorte led til samarbejdspartner, så vi har direkte kontakt til relevante specialister.
 • At nye samarbejdspartnere får kendskab til den
  boligsociale indsats i Bolig Syd Vest.
 • Møde med væsentlige samarbejdspartnere. 
 • Forsat at udvide relationer til relevante
  samarbejdspartnere. 

Det lykkes vi med ved:

 • at have skabt en god forbindelse til gadeplans-medarbejderne i både Varde og Esbjerg.
 • Åbnet op til Vindrosen i Esbjerg, Frivillighuset i Varde.
 • Gjort Borgerservice opmærksom på, at vi er er, og kan hjælpe.
 • Samarbejder med Socialt Psykiatri, både i Varde og Esbjerg.
Hvad har vi allerede gjort:

Opbygge kendskab 
og gode relationer

Vi har allerede opbygget et stort netværk, med relevante samarbejdspartnere
... og vi er kun lige begyndt!

Det betyder  ...
at relationerne allerede er rykket tættere sammen og vi har nu på daglig basis kontakt til kommunerne,
væresteder, borgerservice, gadeplansmedarbejder osv.

Desforuden har vi også teamet op med Frivillighuset i Varde. I 2021 har vi blandt andet, i samarbejde, kunnet tilbyde Bolig Syd Vests beboere flere forskellige udflugter.

Læs meget mere i vores brochure herunder