• Varde – Esbjerg – Ølgod
Bolig Syd Vest

Husleje og forbrug

Har du spørgsmål til din husleje eller dit forbrug, eller ønsker du at klage over dit forbrugsregnskab, så kan du få hjælp her. Finder du ikke svaret, kan du skrive til os nederst på siden.

Spørgsmål og svar om husleje

Desværre ikke. I den periode, du lejer boligen, skal du betale husleje hver måned. Lejen skal betales til den 1. i måneden. 

Hvis du ikke overholder din lejekontrakt, kan udlejeren enten ophæve eller opsige lejeaftalen afhængig af de konkrete omstændigheder.

Lejeaftalen kan fx ophæves eller opsiges, når:

    • Du ikke har betalt din husleje eller andre pligtige ydelser, fx antennebidrag, eller acontovarme.
    • Du generer dine naboer med støj, trusler el. lign.
    • Du fremlejer din lejlighed uden at opfylde betingelserne for at fremleje.

Hvis lejeaftalen ophæves, skal du flytte ud af din lejlighed med det samme.

Hvis lejeaftalen opsiges, skal du flytte ud af din lejlighed med det varsel, der står i din lejekontrakt – typisk tre måneder.

Du skal i begge tilfælde betale husleje, indtil lejligheden er udlejet igen, dog højst i tre måneder.

Læs mere om Lejeloven her

Du skal betale husleje senest den første i måneden. 

Hvis den første ikke er en hverdag, er fristen for at betale husleje den førstkommende hverdag (jf. lov nr. 517 af 05/06/2012).

Læs mere om Lejeloven her

Du kan få et nyt indbetalingskort ved at kontakte Kundeservice

Hvis du opretter en betalingsserviceaftale hos Nets i din bank, er du sikker på, at din husleje bliver betalt til tiden. Og så slipper du for både gebyr og besvær med indbetalingskort.

Spørgsmål og svar om forbrug

Hvis du skal betale ekstra for dit forbrug, kan det skyldes, at enhedspriserne er steget. Eller måske har dit varmeforbrug ændret sig i forhold til sidste år efter en kold vinter.

Hvis du skal betale for ekstra forbrug, opkræver vi beløbet over huslejen.

Vi opkræver beløbet en måned efter, du har modtaget brevet med forbrugsregnskabet. Hvis beløbet overstiger 1000 kr., deles det automatisk ud over tre måneder.

 

Hvis du skal have penge tilbage fra forbrugsregnskabet, modregner vi beløbet for næste måneds husleje.

Er beløbet større end din husleje, kan du få beløbet overført til den konto, du har oplyst ved indflytning eller din NemKonto.

Kontakt dit lokale servicecenter, hvis du ønsker at få udbetalt overskydende beløb til din konto.

Vi beregner acontobeløbet ud fra dit samlede årlige forbrug, så det lige netop passer til forbruget på dit lejemål.

Domea.dks bestyrelse og direktion har besluttet, at alle forbrugsregnskaber skal varsles efter den enkelte lejers forbrug tillagt en forventet procentstigning, p.t. 10 %.

Som udgangspunkt kan du ikke ændre dit acontobeløb.

I enkelte tilfælde ændrer vi din acontoopkrævning, fx hvis et rum i din bolig spærres af, eller hvis personer flytter ind eller ud af boligen, og forbruget derfor forventes at blive højere eller lavere.

Vi opkræver et gebyr for at ændre din acontoopkrævning.

Regnskabet over dit forbrug for vand og varme er baseret på leverandørens samlede årsopgørelse for hele afdelingen.

Vi sender dit forbrugsregnskab senest fire måneder efter skæringsdatoen, dog med en enkelt undtagelse:
Hvis DAB modtager årsopgørelsen fra leverandøren så sent, at vi ikke kan nå at udsende dit regnskab indenfor fristen, sender vi regnskabet ud senest tre måneder fra den dato, vi har modtaget årsopgørelsen fra leverandøren.

Det betyder i praksis, at hvis forsyningsvirksomheden ikke udsender opgørelsen rettidigt, vil DAB udsende årsopgørelsen hurtigst muligt.

Hvis du ikke er enig i forbrugsregnskabet, kan du klage (gøre indsigelse).
 
Vil du klage, så vær opmærksom på følgende:

  • Klagen skal indsendes inden seks uger efter du har modtaget regnskabet
  • I klagen skal du præcist beskrive, hvilke punkter af forbrugsregnskabet du er uenig i.

Send en klage/indsigelse over dit forbrugsregnskab