• Varde – Esbjerg – Ølgod
Bolig Syd Vest

Klager

Ønsker du at klage fx over en nabo, boligorganisationen eller din forbrugsafregning, kan du gøre det her. En klage skal være skriftlig.

Prøv i første omgang at tale med naboen og se, om I kan løse jeres uoverensstemmelse i mindelighed. Hvis det ikke virker, så tal med afdelingsbestyrelsen eller servicecenteret inden du klager!

En formel klagesag kan være både lang og ubehagelig, og ofte kan sagerne løses både hurtigere og bedre, hvis man får talt fornuftigt sammen på et tidligt tidspunkt.

  • Flere personer kan godt klage sammen! Det vil styrke sagen, hvis du får en eller flere medunderskrivere/vidner på din klage.
  • Klagen skal være præcis! Det skal fremgå helt klart af din klage, hvem du klager over, hvad vedkommende har gjort, samt hvor og hvornår det skete.
  • Hvis din tidligere klage ikke har hjulpet, så skal du klage igen, og du må ikke vente for længe med at gøre det. Klagesager henlægges normalt efter ca. tre måneder.
  • Det bemærkes, at klagere ikke på forhånd kan garanteres anonymitet. Selv når sagen behandles internt i DAB og administrerede boligorganisationer, vil den, der klages over, kunne få oplyst, hvorfra oplysningerne i klagesagen stammer.
  • Hvis du har spørgsmål, eller hvis du behøver hjælp til at formulere din klage, kan du kontakte dit servicecenter

 

Udfyld og send klageformular her

Hvis du bliver uenig med dit boligselskab, kan du klage til beboerklagenævnet. Din klage skal være skriftlig, og det koster 161 kr. at klage (2023-takst).
Du skal kontakte beboerklagenævnet i den kommune, hvor din boligafdeling ligger. 

Læs mere på borger.dk

Hvis du ikke er enig i forbrugsregnskabet, kan du klage (gøre indsigelse).
 
Vil du klage, så vær opmærksom på følgende:

  • Klagen skal indsendes inden seks uger efter du har modtaget regnskabet
  • I klagen skal du præcist beskrive, hvilke punkter af forbrugsregnskabet du er uenig i.

Send en klage/indsigelse over dit forbrugsregnskab